Arbeidsongeschiktheid

Arbeidsongeschiktheid betekent dat je door ziekte of een handicap je (vroegere) werkzaamheden niet meer of niet meer volledig kunt verrichten. Voor vrijwel iedereen heeft dit ingrijpende gevolgen. Niet alleen omdat je moet leven met een ziekte die je in je activiteiten beperkt, maar ook omdat je gewoonlijk fors getroffen zult worden in je portemonnee. Op welke aspecten van je financiële leven grijpt je arbeidsongeschiktheid in? Op welke wettelijke regelingen kun je terugvallen voor een steuntje in de rug? En wat zijn je rechten en plichten als arbeidsongeschikte? Het antwoord op die vragen hangt voor een belangrijk deel van je specifieke situatie af.

Arbeidsongeschiktheid en hypotheek

Raak je arbeidsongeschikt dan heeft dit vaak flinke consequenties voor je inkomen, en daarmee ook voor je mogelijkheden om een eigen huis te kunnen (blijven) betalen. Wie een hypotheek afsluit, krijgt daarom vaak het advies (of wordt soms zelfs min of meer gedwongen) om een woonlastenverzekering af te sluiten. Hiermee kun je je hypotheek blijven betalen als je in de toekomst onverhoopt arbeidsongeschikt mocht worden. Ben je al arbeidsongeschikt en wil je dan nog een hypotheek afsluiten? Dat is moeilijk, maar niet altijd onmogelijk.

Arbeidsongeschiktheid en Zelfstandige

Werkt u als zelfstadige dan is het treffen van een voorziening voor arbeidsongeschiktheid zeer belangrijk. Een zelfstandige kan het zich nauwelijks veroorloven om arbeidsongeschikt te worden.
Het voortbestaan van uw bedrijf is immers afhankelijk van u.
Jaarlijks wordt gemiddeld één op de tien zelfstandige ondernemers arbeidsongeschikt door een ziektegeval of door een ongeval.

Met een arbeidsongeschiktheidsverzekering (aov) kunt u deze nadelen opvangen.