Te veel boete

De AFM heeft een leidraad gepubliceerd die voorschrijft hoe banken de oversluitboete moeten berekenen. Uit onderzoek blijkt dat banken jaarlijks 200 miljoen euro teveel aan boetes aan hun klanten in rekening brengen.

AFM bepaalt wat de maximale oversluitboetes zijn die banken mogen berekenen
De AFM heeft in opdracht van de minister van financiën onderzoek gedaan naar de boeteberekening bij het oversluiten van hypotheken. De banken mogen volgens de wet geen hogere vergoeding rekenen dan de werkelijk geleden schade. Dit onderzoek heeft geleid tot de gepubliceerde leidraad van de AFM die voorschrijft hoe banken de boete moeten berekenen om te voldoen aan de wettelijke norm.

Banken rekenen jaarlijks € 200 miljoen teveel aan boetes
De banken hebben altijd beweerd dat de boetes niet te hoog zijn. Uit onderzoek blijkt dat banken per persoon gemiddeld € 3.020 teveel aan oversluitboete in rekening brengen. In totaal incasseren de banken jaarlijks ruim € 200 miljoen teveel aan boetes.

De banken handelen in strijd met de wet
Sinds 14 juli 2016 staat uitdrukkelijk in de wet dat de banken geen oversluitboete in rekening mogen brengen die hoger is dan de schade die de bank lijdt. Dit was echter ook vóór die tijd al verboden op grond van de wettelijke regels van het consumentenrecht. De banken hebben de afgelopen decennia miljarden euro’s te veel aan hun klanten in rekening gebracht.

De banken moeten terugbetalen wat zij teveel aan boetes hebben geïnd
De AFM heeft pas sinds 14 juli 2016 de bevoegdheid om er op toe te zien dat de banken niet te hoge oversluitboetes in rekening brengen. De AFM gaat er vanuit dat de banken alle oversluitboetes die vanaf 14 juli 2016 betaald zijn, zullen corrigeren. Het teveel in rekening gebrachte moet worden terugbetaald.