Using Curl

Error Handler: [2] fopen(nieuws_files/tumblr-tmp/hyponu.tumblr.com.5.5.json): failed to open stream: Schijfquotum is overschreden

Error Handler: [2] fwrite() expects parameter 1 to be resource, boolean given

Error Handler: [2] fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given

Nieuwe collega; Alexander Biemans

Geachte relatie of belangstellende,

HypoNu  hecht veel waarde aan het persoonlijk contact met onze klanten en wij houden u graag op de hoogte van de wisselingen binnen onze groeiende  organisatie.  De ontwikkelingen die HypoNu doormaakt in combinatie met de opleving van de huizenmarkt  heeft ruimte gemaakt voor een extra partner binnen de organisatie.

Wij willen u graag  mededelen dat Alexander Biemans in september ons reeds bestaande team heeft versterkt, de 15 jaar ervaring in de financiële branche en het Erkend Hypotheekadviseurschap liggen hier mede aan deze uitbreiding  ten grondslag.

Heeft u vragen of wilt u kennismaken met de heer Biemans, dan kunt u contact met ons kantoor opnemen op 040-8488651. Ook kunt u de heer Biemans rechtstreeks  bereiken per mail op: a.biemans@hyponu.nl

Ik hoop u middels dit bericht voldoende te hebben geïnformeerd  over de actuele stand van zaken en wens de heer Biemans veel succes toe..

Hoogachtend,
HypoNu

R. Steegers

Aanpassing van het huwelijksvermogensrecht

We hebben sinds 2012 te maken met aangepaste wetgeving rond het huwelijksvermogensrecht. In 2003 is er een wetsvoorstel ingediend dat een ruime aanpassing van het wettelijk huwelijksvermogensrecht, de gemeenschap van goederen, voorzag. Dat wetsvoorstel is destijds op veel fronten aangepast bij de behandeling in de Tweede- en in de Eerste Kamer. Uiteindelijk hield de algehele gemeenschap van goederen stand als ons wettelijk stelsel.

Nu is er opnieuw een poging gedaan onze algehele gemeenschap van goederen te moderniseren en tegelijkertijd meer aan te laten sluiten bij internationale wetgeving op dit terrein. Er is onderzoek gedaan naar de wenselijkheid daarvan door onder andere Netwerk Notarissen. Daaruit blijkt dat 61% van 3000 aanstaande echtgenoten aangeeft het redelijk te vinden dat de bezittingen die zij voor het huwelijk hadden, niet worden gedeeld bij een echtscheiding. Ten aanzien van de schulden is men nog stelliger, 74% wil de schulden die een ieder had niet met elkaar delen. En 91% wil bij echtscheiding de erfrechtelijke verkrijgingen en giften niet met elkaar delen.

Op 11 juli 2014 is het “Wetsvoorstel beperking van de wettelijke gemeenschap van goederen” ingediend bij de Tweede Kamer. De belangrijkste voorgestelde aanpassingen van ons huidig stelsel zetten we hierbij op een rijtje.

Beperkte gemeenschap van goederen

Het wetsvoorstel is alleen van belang voor nieuwe huwelijken, een ingangsdatum is nog niet genoemd.  In het voorstel wil men het wettelijk stelsel wijzigen in een beperkte gemeenschap van goederen. Er worden meerdere zaken uitgesloten van de gemeenschap van goederen onder meer:

Alles wat men had (dus bezittingen en schulden) voorafgaand aan het huwelijk blijft privévermogen. Dat betekent dat men voorafgaand aan het huwelijk een beschrijving moet maken hiervan.

Alles wat de echtgenoten krachtens schenking of erfenis verkrijgen blijft er buiten. Hierdoor wordt de uitsluitingsclausule niet meer van belang voor degene die onder het nieuwe recht zullen trouwen.

Ondernemingsvermogen

Indien één van de echtgenoten voorafgaand aan het huwelijk een IB-onderneming of een Besloten Vennootschap heeft dan blijft dit ondernemingsvermogen ook privé. In de wet is opgenomen dat wordt verondersteld dat de onderneming / BV uitkeringen ten laste van de winst zal doen, die in het maatschappelijk verkeer als redelijk wordt verondersteld.

Voorbeeld

Berend heeft een BV. Hij trouwt met Marion onder het nieuwe recht. Zijn BV is privévermogen, hij had deze al voor het huwelijk. Hij maakt jaarlijks een winst van € 180.000, maar heeft “slechts” € 65.000 salaris. Het salaris valt in de (beperkte) gemeenschap van goederen. Als naar normen in het maatschappelijk verkeer een inkomen van € 90.000 als redelijk kan worden beschouwd, zal dus toch een deel van de opgebouwde winst behoren tot de gemeenschap.

Hier zal in de praktijk discussie over ontstaan…

Verhaal van schulden

In het voorstel wordt ook het verhaal van privéschulden op de gemeenschap beperkt. Nu is het zo dat een privéschuld kan worden verhaald op het privévermogen van de echtgenoot die de schuld is aangegaan. Daarnaast kan de schuldeiser een beroep doen op de gehele gemeenschap van goederen. In het wetsvoorstel wordt het verhaal van privéschulden beperkt tot de helft van de opbrengst van het uitgewonnen goed. De andere helft komt toe aan de andere echtgenoot en valt voortaan buiten de gemeenschap (dit wordt dus privévermogen).

Sterker nog, de andere echtgenoot mag een goed waarop een schuldeiser wil verhalen overnemen tegen betaling van de helft van de waarde uit zijn privévermogen aan de gemeenschap. Dus ook de Faillissementswet zal worden aangepast bij invoering van het nieuwe huwelijksvermogensrecht.

Als de behandeling van dit wetsvoorstel net zo veel tijd neemt als de vorige wetswijziging van het huwelijksvermogensrecht, dan hebben we nog tijd genoeg om alles te bestuderen. Immers het voorstel van 2003 is in sterk afgeslankte vorm per 1 januari 2012 wet geworden.

Wij houden je op de hoogte!

UNIEK; 0,25% extra korting op de hypotheekrente

Als u een nieuwe hypotheek af wilt sluiten en ook nog een korting van 0,25% op de huidige rentepercentages krijgt dan komt u in aanmerking voor deze lage rentetarieven;

5 JAAR VAST 2,3%

10 JAAR VAST 3,1%

Dit is natuurlijk een fantastische aanbieding en een uniek lage hypotheekrente. Wilt u gebruik maken van deze unieke actie dan kunt u contact opnemen op telefoonnummer 040-8488651 of per e-mail info@hyponu.nl en vragen naar de voorwaarden.

 

Verkoop van nieuwbouw in de lift!

De verkoop van nieuwe koopwoningen in Nederland heeft zich in het 1e kwartaal van 2014 verrassend positief ontwikkeld en steeg met 35% ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2013. Dat constateert NVB Vereniging voor ontwikkelaars & bouwondernemers op grond van afgegeven garantiecertificaten.

In totaal wisten de gezamenlijke woningontwikkelaars en bouwondernemers in het 1e kwartaal 2014 4.749 nieuwe koopwoningen te verkopen. Dat is 1.243 woningen meer dan in dezelfde maanden van 2013, ofwel een plus van 35%.

Deze uitkomst heeft ook de (meeste) ontwikkelaars en bouwers verrast, want het ligt daarmee aan de bovenkant van de verwachting, zoals eerder door de vereniging voor dit jaar was afgegeven. Het relatief sterke 1e kwartaal volgt bovendien het reeds eerder ingezette herstel eind vorig jaar. Voor heel 2014 verwacht NVB nu de verkoop van 20.000 à 22.000 nieuwe koopwoningen, waar NVB eerder nog uitging van 18.000 à 20.000 woningverkopen.

De richting omhoog is dus terug en wat wel zo plezierig is, is dat het verkoopherstel zich breed voordoet, dat wil zeggen zich in bijna alle regio’s openbaart, waaronder zelfs zeer forse ‘verkoopsprongen’ variërend van 68% tot 101% in de noordelijke provincies: Groningen, Friesland en Drenthe. Alleen de provincies Overijssel, Limburg en (merkwaardigerwijs) Utrecht lijken nog niet echt aan te haken bij het herstel, maar wat niet is kan komen.

In antwoord op de crisis hebben ontwikkelaars en bouwers hun gemiddelde projectgrootte aanmerkelijk verkleind. Waar voorheen kleine bouwplannen van slechts enkele woningen schaars waren, lijken zij nu gemeengoed te worden. Het grote voordeel van deze ‘projectverkleining’ is dat klanten veel minder lang in onzekerheid hoeven te verkeren of een bouwplan wel of niet doorgaat. De meeste klanten kunnen dan ook nu doorgaans vrij vlot na hun aankoop al verhuizen.

De slag naar steeds kleinere bouwprojecten heeft vooral de markt van nieuwe eengezinswoningen een ware boost gegeven. De verkoop van deze woningen steeg in het 1e kwartaal van 2014 met maar liefst 65% t.o.v. het voorgaande jaar. Daarentegen liep de verkoop van nieuwe appartementen om dezelfde reden helaas verder terug. Appartementen moeten nu eenmaal vaker in relatief grote projecten op de markt gebracht worden, iets waar de gemiddelde ontwikkelaar momenteel erg terughoudend in is.

Bouwproductie ijlt altijd na
Aangezien de feitelijke bouwproductie (werk op de steiger en aan de cementmolen) altijd na ijlt ten opzichte van de verkoopcijfers en hiernaast woningcorporaties de laatste tijd aanzienlijk minder initiatieven voor nieuwe sociale huurwoningen zijn gaan nemen, ziet het overall plaatje voor de bouwbedrijven, onderaannemers en toeleveranciers er helaas voor 2014 (nog) allesbehalve  florissant uit. Immers het duurt altijd enige tijd voordat ook de bouwvakker het herstel op de koopmarkt aan den lijve merkt, terwijl de productieafname ten behoeve van corporaties nog altijd in volle gang is. Met name de eerste 9 maanden van dit jaar lijken daarom productietechnisch voor de bouwers van koop- én huurwoningen nog extreem zwaar te worden, wat niet wegneemt dat het sentiment (ten positieve) aan het draaien is.

Goeie Zaken en HypoNu

Mooi artikel in Goeie Zaken over HypoNu. De pioniers van het nieuwe financieren komen uit Eindhoven. Wederom de bevestiging dat we op de goede weg zijn.

Heeft u vragen of opmerkingen dan horen wij dat graag.

Older Posts

Newer Posts

Custom Post Images