Pensioen

Veel mensen in Nederland hebben een pensioentekort of hebben helemaal geen pensioen opgebouwd. Uw hypotheeklasten staan altijd in relatie tot uw inkomsten, dus ook tot uw toekomstig inkomen. Onderdeel van uw hypothecair plan is dan ook dat we voor u berekenen wat uw eventuele pensioentekort is.
We hebben de perfecte producten voor u om dit tekort te kunnen aanvullen wanneer u met pensioen gaat. Zo kunt u na uw pensioen dezelfde dingen blijven doen die u nu ook gewend bent!

• HypoNu inventariseert met u uw huidige inkomsten en lasten.
• Ook zetten we uw toekomstplannen (en de financiële gevolgen daarvan!) op een rij.
• Als duidelijk is hoeveel pensioen u straks ontvangt, wat uw woonlasten zijn en op welke voorzieningen u straks recht hebt, berekent HypoNu of u inkomstenaanvullingen en/of welke verzekeringen u nodig hebt.

Spaar- en beleggingsproducten kunnen uw toekomstig inkomen veilig stellen.